Văn bản của Bộ Y tế
15356/QLD-CL 03/08/2018 v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV: 15356/QLD-CL
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư Qui định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Thống kê truy cập