Phòng chống bệnh không lây nhiễm
Cho bớt muối – chấm nhẹ tay – Giảm ngay độ mặn để phòng ngừa cao huyết áp
Kinh nghiệm giảm muối trên thế giới
Tăng huyết áp - căn bệnh nguy hiểm: nâng cao hiểu biết để phòng tránh
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14/11
Muối ăn và sức khỏe
Hội thảo truyền thông giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết áp và tai biến mạch máu não
Thay đổi thói quen ăn mặn góp phần giảm nguy cơ bị cao huyết áp
Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ VII - 2017, chủ đề phòng chống các bệnh không lây nhiễm