Lịch công tác
Lịch công tác tuần 3_2 tháng 3 năm 2018
Lịch công tác tuần 3-1 tháng 3 năm 2018
Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2018
Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2018
Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2018
Lịch công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018
Bảng phân công trực tết nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018
Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2018
Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2018
Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra