Lịch công tác
Lịch công tác tuần 2 tháng 12 năm 2017
Lịch công tác tuần 1 tháng 12 năm 2017

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra