Văn bản của Sở Y tế
5348/QLD-MP 28/03/2018 V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5348/QLD-MP
5674/QLD-CL 02/04/2018 V/v Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén misoprostol SĐK VD-20509 - CV 5674/QLD-CL
5852/QLD-MP 04/04/2018 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm - CV 5852/QLD-MP
598/SYT-NVD 04/04/2018 V/v Lưu hành và theo dõi ADR của thuốc Ama-Power(hoạt chất ampicilin/sulbactam),SĐK:VN-19857-16
591/SYT-NVD 03/04/2018 Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi
398/SYT-NVD 12/03/2018 V/v triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ y tế
157/SYT-NVD 26/01/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế
363/SYT-VP 06/03/2018 V/v triển khai thông tư 49/2017/TT-BYT và thông tư 54/2017/TT-BYT của Bộ y tế
362/SYT-NVY 06/03/2018 V/v Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sản xuất, kinh doanh cồn sát trùng
2073/SYT-VP 11/09/2017 V/v thực hiên Quy chế Văn hóa công sở

Thống kê truy cập