Văn bản của Sở Y tế
1894/SYT-VP 17/08/2018 v-v-tuyen-truyen-pho-bien-luat-an-ninh-mang
1192/SYT-KHTC 19/06/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế
1223/KH-SYT 22/06/2018 Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1026/SYT-TCCB 24/05/2018 V/v Hưởng ứng tham gia giải báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3( Giải Búa liềm vàng)
985/SYT-NVD 18/05/2018 V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND
964/SYT-NVD 16/05/2018 V/v Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
923/SYT-NVY 14/05/2018 V/v hưởng ứng ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2018
5348/QLD-MP 28/03/2018 V/v Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - CV 5348/QLD-MP
5674/QLD-CL 02/04/2018 V/v Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén misoprostol SĐK VD-20509 - CV 5674/QLD-CL
5852/QLD-MP 04/04/2018 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm - CV 5852/QLD-MP

Thống kê truy cập