Khác (cơ sở thẩm mỹ ...)
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Sơn Hòa
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Đông Hòa
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Phú Hòa
V/v công bố danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tại Phú Yên
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Phú Hòa
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tây Hòa
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Sơn Hòa
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tx. Đông Hòa
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện công an tỉnh Phú Yên
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Sơn Hòa
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tp.Tuy Hòa
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh - TTYT TUY AN
V/v Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh - Phòng khám đa khoa Đức Tín
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT TX Sông Cầu
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Sông Hinh
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Đồng Xuân
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tp Tuy Hòa
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tây Hòa
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện mắt
V/v đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Y tế Tx.Sông Cầu
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bênh viện sản nhi
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Đông Hòa
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tuy An
V/v đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - TTYT Tp.Tuy Hòa

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập