Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109-2021-NĐ-CP ngày 08-12-2021 của Chính phủ -TTYT huyện Sơn Hòa
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Phú Hòa
THÔNG BÁO V/v rút tên cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone
Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế( TTKSBT)
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sơn Hòa
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - BVĐK tỉnh
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sông Hinh
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Đồng Xuân
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sông Cầu
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Tây Hòa
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - CV 1983/SYT-NVY ngày 08/08/2022
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - TT Kiểm soát bệnh tật
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện cấp phát Methadone theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1472/SYT-NVY ngày 14/06/2022

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập