Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sơn Hòa
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - BVĐK tỉnh
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sông Hinh
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Đồng Xuân
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Sông Cầu
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - TTYT Tây Hòa
Thông tin cơ sở y tế tự công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 - CV 1983/SYT-NVY ngày 08/08/2022
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - TT Kiểm soát bệnh tật
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện cấp phát Methadone theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1472/SYT-NVY ngày 14/06/2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập