Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
V/v thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Huyện Sông Hinh
V/v công bố cơ sở khám bênh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 2513/SYT-NVY ngày 12/10/2020
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 1613/SYT-QLHN
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV: 1721/SYT-QLHN
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 1174/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo nghị định 109/NĐ-CP - CV 1056/SYT-QLHN ngày 25/05/2018
Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV số 922/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP - CV 753/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo nghị định 109/2016/NĐ-CP - CV 580/SYT-QLHN

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập