Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
Thông báo rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe-Phòng khám đa khoa Đức Tín
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe-Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín-Phòng khám đa khoa Đức Tín
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe Trung tâm Y tế Phú Hòa
Thông báo rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa
Thông báo rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh)
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh)
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Tuy An
Thông báo công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Sơn Hoà
Thông báo rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Sơn Hoà
Thông báo rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Tuy An
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT huyện Tây Hòa
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với Trung tâm Giám định Y khoa
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT huyện Sông Hinh
Rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT huyện Sông Hinh
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT TP Tuy Hòa
rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT TP Tuy Hòa
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT TX Đông Hòa
Rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT Đông Hòa
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT TX Sông Cầu
rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với TTYT TX Sông Cầu
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe TTYT huyện Đồng Xuân
THÔNG BÁO V/v rút tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Đồng Xuân
Thay đổi thông tin công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của Bệnh viện Công an tỉnh
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Đồng Xuân)

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập