Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
Thay đổi thông tin công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của Bệnh viện Công an tỉnh
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (TTYT huyện Đồng Xuân)
V/v thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - TTYT Huyện Sông Hinh
V/v công bố cơ sở khám bênh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 2513/SYT-NVY ngày 12/10/2020
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 1613/SYT-QLHN
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV: 1721/SYT-QLHN
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV 1174/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo nghị định 109/NĐ-CP - CV 1056/SYT-QLHN ngày 25/05/2018
Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - CV số 922/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP - CV 753/SYT-QLHN
Danh sách cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo nghị định 109/2016/NĐ-CP - CV 580/SYT-QLHN

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Thống kê truy cập