Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Tây Hòa)
rút tên cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (TTYT huyện Tây Hòa)
THÔNG BÁO V/v rút tên cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - TTYT Sơn Hòa
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - TTYT Sơn Hòa
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Sông Hinh)
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Phú Hòa)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (TTYT TX Sông Cầu)
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (PXN Lê Phương Liên)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (PXN Thiện An)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (BV Sản Nhi)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (BV PHCN)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TT KSBT)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (TTYT TX Đông Hòa)
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 2744/SYT-QLHN, 19/11/2018
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 194/TB-SYT ngày 30/11/2022
Thông báo công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I đối với Phòng xét nghiệm Thiên Phước 2
TB-Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 157/TB-SYT ngày 14/7/2021
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - BV đa khoa tỉnh Phú Yên - CV 47/SYT-TB ngày 13/4/2020
Chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - CV 2695/GCN/SYTPY ngày 30/12/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 737/SYT-QLHN ngày 04/05/2019
V/v Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 588/SYT-QLHN ngày 08/04/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học - CV 494/SYT-QLHN ngày 27/03/2019
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu - CV 517/SYT-QLHN ngày 29/03/2019
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 128/SYT-QLHN ngày 17/01/2019

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022

Thống kê truy cập