Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (Trung tâm xét nghiệm y khoa Medilab Sài Gòn - Phú Yên)
rút tên cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế (Trung tâm xét nghiệm y khoa Medilab Sài Gòn - Phú Yên)
Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Trung tâm xét nghiệm Tass Care TPHCM - Chi nhánh Phú Yên)
Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấpI (Phòng xét nghiệm Sơn Hòa)
Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Phòng xét nghiệm Thành Tâm)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Phòng xét nghiệm Nguyễn Vân Ly)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Trung tâm xét nghiệm y khoa MEDILAB Sài Gòn - Chi nhánh Trần Hưng Đạo)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (Phòng xét nghiệm BS Lê Minh Phước)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Tây Hòa)
rút tên cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (TTYT huyện Tây Hòa)
THÔNG BÁO V/v rút tên cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - TTYT Sơn Hòa
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - TTYT Sơn Hòa
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Sông Hinh)
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TTYT huyện Phú Hòa)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (TTYT TX Sông Cầu)
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (PXN Lê Phương Liên)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (PXN Thiện An)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (BV Sản Nhi)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (BV PHCN)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (TT KSBT)
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I (TTYT TX Đông Hòa)
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 2744/SYT-QLHN, 19/11/2018
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 194/TB-SYT ngày 30/11/2022
Thông báo công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I đối với Phòng xét nghiệm Thiên Phước 2

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập