Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
TB-Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 157/TB-SYT ngày 14/7/2021
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - BV đa khoa tỉnh Phú Yên - CV 47/SYT-TB ngày 13/4/2020
Chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - CV 2695/GCN/SYTPY ngày 30/12/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 737/SYT-QLHN ngày 04/05/2019
V/v Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 588/SYT-QLHN ngày 08/04/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học - CV 494/SYT-QLHN ngày 27/03/2019
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu - CV 517/SYT-QLHN ngày 29/03/2019
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 128/SYT-QLHN ngày 17/01/2019
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 2849/SYT-QLHN ngày 29/11/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 2629/SYT-QLHN ngày 06/11/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 2418/SYT-QLHN ngày 12/10/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 921/SYT-QLHN, 14/05/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 2338/SYT-QLHN, 09/10/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 959/SYT-QLHN ngày 16/05/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 1251/SYT-QLHN, 26/06/2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập