Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Thông báo danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 194/TB-SYT ngày 30/11/2022
Thông báo công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I đối với Phòng xét nghiệm Thiên Phước 2
TB-Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
THÔNG BÁO Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 157/TB-SYT ngày 14/7/2021
Thông báo Danh sách tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - BV đa khoa tỉnh Phú Yên - CV 47/SYT-TB ngày 13/4/2020
Chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính - CV 2695/GCN/SYTPY ngày 30/12/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 737/SYT-QLHN ngày 04/05/2019
V/v Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 588/SYT-QLHN ngày 08/04/2019
V/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học - CV 494/SYT-QLHN ngày 27/03/2019
V/v công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu - CV 517/SYT-QLHN ngày 29/03/2019
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 128/SYT-QLHN ngày 17/01/2019
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 2849/SYT-QLHN ngày 29/11/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 2629/SYT-QLHN ngày 06/11/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II - CV 2418/SYT-QLHN ngày 12/10/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - CV 921/SYT-QLHN, 14/05/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 2338/SYT-QLHN, 09/10/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 959/SYT-QLHN ngày 16/05/2018
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 1 - CV 1251/SYT-QLHN, 26/06/2018

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định

Thống kê truy cập