Danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ITYT xã Suối Trai)
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Suối Trai)
Về việc rút đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (phòng tiêm vắc xin BS Nguyễn Chí Cang)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5 và phòng DSYTCS TTYT TP)
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT phường 5)
Dừng hoạt động Phòng tiêm vắc xin Bác sỹ Nguyễn Chí Cường
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV: 3328/SYT-NVY ngày 28/12/2022
Dừng hoạt động Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 02
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (VNVC Tuy Hòa)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TTYT và TYT ở Tây Hòa)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (các TYT ở Sơn Hòa)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TTYT và các TYT ở Sông HInh)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TTYT TX Sông Cầu)
Dừng hoạt động Trung tâm tiêm chủng vắc xin Phúc Huyền
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV: 17/TB-SYT ngày 10/03/2023
Thông báo V/v dừng hoạt động Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 3
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ - CV: 2490/SYT-NVY ngày 29/9/2022
V/v Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 2195 /SYT-NVY ngày 26/08/2022 - TTYT Phú Hòa
Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 2041 /SYT-NVY ngày 15/08/2022
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 2014/SYT-NVY ngày 10/08/2022
Thông báo V/v dừng hoạt động Trung tâm Tiêm chủng Quốc tế
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1714/SYT-NVY ngày 07072022
Thông báo dừng hoạt động Trung tâm Tiêm chủng Quốc Tế
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV 1437/NVY-SYT ngày 09/06/2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022

Thống kê truy cập