Danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Rút tên Trạm Y tế xã Hòa Kiến khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Long Châu 27)
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Long Châu 28)
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 2)
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường Phú Đông)
rút tên Trạm Y tế phường Phú Đông khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5)
Rút tên Trạm Y tế Phường 5 khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Hộ kinh doanh Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tâm An - Lê Thị Hải Yên)
thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5)
Rút tên Trạm Y tế Phường 5 khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ( TT KSBT)
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TT KSBT)
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Địa điểm kinh doanh - Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng Tiêm dịch vụ số 02)
Rút tên Trạm Y tế phường Hòa Vinh khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ITYT xã Suối Trai)
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Suối Trai)
Về việc rút đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (phòng tiêm vắc xin BS Nguyễn Chí Cang)
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5 và phòng DSYTCS TTYT TP)
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT phường 5)
Dừng hoạt động Phòng tiêm vắc xin Bác sỹ Nguyễn Chí Cường
V/v thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 - CV: 3328/SYT-NVY ngày 28/12/2022
Dừng hoạt động Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 02
Thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (VNVC Tuy Hòa)

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng

Thống kê truy cập