Danh sách công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104-2016-NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Công ty cố phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh trung tâm tiêm chủng Long
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104-2016-NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 Công ty cố phần Dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh trung tâm tiêm chủng Long
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104-2016-NĐ-CP ngày 01-7-2016 của Chính phủ Trạm Y tế xã An Ninh Tây
Rút tên Trạm Y tế xã An Ninh Tây khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Tự công bố tiêm chủng TYT hòa hiệp nam, hòa tân đông, hòa xuân đông
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 8)
rút tên Trạm Y tế Phường 8 khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
rút tên Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam, Trạm Y tế xã Hòa Xuân Đông, Trạm Y tế xã Hòa Tân Đông khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Công ty cổ phần FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 27
Thông báo rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Công ty cổ phần FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 28
Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (66-68 phan Đình Phùng)
Thông báo rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ - TYT Hoà Kiến
cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên)
Rút tên Trạm Y tế xã Hòa Kiến khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Long Châu 27)
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Long Châu 28)
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 2)
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường Phú Đông)
rút tên Trạm Y tế phường Phú Đông khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
thông tin cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5)
Rút tên Trạm Y tế Phường 5 khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Rút tên cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Hộ kinh doanh Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Tâm An - Lê Thị Hải Yên)
thông tin các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (TYT phường 5)
Rút tên Trạm Y tế Phường 5 khỏi danh sách Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập