Danh sách cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 9
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 13
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 6
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 5
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 4
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 3
QĐ cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 2
Cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 8
Cấp giấy phép hoạt động KCB đợt 7
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (LÊ THỊ KIM THANH)
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BÁ MINH HOÀNG)
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đặng Ngọc Hiếu)
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đỗ Thị Ngọc Trâm)
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đợt 04/2023
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Thiên Hưng)
QĐ V/v cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 1/2023
QĐ V/v cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 11/2022
QĐ V/v cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 12/2022
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Y Xít
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Huỳnh Kim Cương
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt đông khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2022 - CV 472/QĐ-SYT ngày 19/9/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2022 - CV 337/QĐ-SYT ngày 19/7/2022
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 7 năm 2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022

Thống kê truy cập