Danh sách cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Y Xít
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với ông Huỳnh Kim Cương
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt đông khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2022 - CV 472/QĐ-SYT ngày 19/9/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2022 - CV 337/QĐ-SYT ngày 19/7/2022
Quyết định cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 7 năm 2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2022
QĐ V/v cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh ,chữa bệnh đợt 04/2022 - CV 233/QĐ-SYT ngày 12/5/2022
QĐ V/v cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh ,chữa bệnh đợt 03/2022 - CV 180/QĐ-SYT ngày 08/4/2022
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 627/QĐ-SYT ngày 15/04/2021
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 02/2021 - CV 383/QĐ-SYT ngày 08/02/2021
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 346/QĐ-SYT ngày 25/01/2021
QĐ V/v Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 01/2021 - CV 335/QĐ-SYT ngày 13/01/2021
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 999/QĐ-SYT ngày 25/11/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 948/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
QĐ V/v Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bênh - CV 879/QĐ-SYT ngày 30/09/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 691/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 692/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 635/QĐ-SYT ngày 04/08/2020
QĐ V/v Cấp giáy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Trạm y tế An hòa hải - CV 501/QĐ-SYT ngày 24/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 460/QĐ-SYT ngày 23/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 461/QĐ-SYT ngày 23/6/2020
QĐ V/v thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu v à Bệnh phong - Cv 505/QĐ-SYT ngày 29/6/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2020 - CV 411/QĐ-SYT ngày 18/6/2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định

Thống kê truy cập