Danh sách cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 627/QĐ-SYT ngày 15/04/2021
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 02/2021 - CV 383/QĐ-SYT ngày 08/02/2021
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 346/QĐ-SYT ngày 25/01/2021
QĐ V/v Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 01/2021 - CV 335/QĐ-SYT ngày 13/01/2021
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 999/QĐ-SYT ngày 25/11/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 948/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
QĐ V/v Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bênh - CV 879/QĐ-SYT ngày 30/09/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 691/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 692/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 635/QĐ-SYT ngày 04/08/2020
QĐ V/v Cấp giáy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Trạm y tế An hòa hải - CV 501/QĐ-SYT ngày 24/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 460/QĐ-SYT ngày 23/6/2020
QĐ Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 461/QĐ-SYT ngày 23/6/2020
QĐ V/v thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu v à Bệnh phong - Cv 505/QĐ-SYT ngày 29/6/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2020 - CV 411/QĐ-SYT ngày 18/6/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2020 - CV 319/QĐ-SYT ngày 18/5/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2020 - CV 262/QĐ-SYT ngày 16/4/2020
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 05/QĐ-SYT ngày 24/3/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2020 - CV 209/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2020 - CV 206/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 13/2019 - CV 1246/QĐ-SYT ngày 31/12/2019
Quyết định V/v Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám Đa khoa thực hành trường Cao đằng Y tế Phú Yên
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 12/2019 - CV 1140/QĐ-SYT ngày 03/12/2019
Quyết định V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 11/2019
Quyết định V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2019 - CV 917/QĐ-SYT ngày 09/09/2019

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập