Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 14
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 12
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 11/2023
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 8
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 7
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 6
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 5
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 4
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 3
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2023
Cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 9/2023
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 1/2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 18/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 15/2022
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 16
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 14/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13/2022 - CV 470/QĐ-SYT ngày 19/9/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11/2022 - CV 374/QĐ-SYT ngày 01/8/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2022 - CV 336/QĐ-SYT ngày 19/7/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12/2022 - CV 412/QĐ-SYT ngày 22/8/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022

Thống kê truy cập