Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Diêu Hạo Điền
thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Phạm Linh Đan
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 20-2023
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 19/2023
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 18
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 17/2023
Cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 15/2013
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 14
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 12
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 11/2023
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 8
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 7
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 6
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 5
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 4
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 3
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2023
Cấp chứng chỉ hành nghề KCB đợt 9/2023
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 1/2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 18/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 15/2022
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 16

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập