Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
V/v đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 1/2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 17/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 18/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 16/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 15/2022
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đợt 16
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 14/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13/2022 - CV 470/QĐ-SYT ngày 19/9/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11/2022 - CV 374/QĐ-SYT ngày 01/8/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2022 - CV 336/QĐ-SYT ngày 19/7/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12/2022 - CV 412/QĐ-SYT ngày 22/8/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2022
Bổ sung phạm vị hoạt động CM KCB đối với người hành nghề KCB - CV 277/QĐ-SYT ngày 03/06/2022
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07/2022 - CV 276/QĐ-SYT ngày 03/06/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2022 - CV 225/QĐ-SYT ngày 09/05/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2022 - CV 207/QĐ-SYT ngày 28/04/2022
QĐ v/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2022 - CV 179/QĐ-SYT ngày 08/4/2022
QĐ v/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2022 - CV 167/QĐ-SYT ngày 31/3/2022
QĐ v/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2021 - CV 678/QĐ-SYT ngày 21/05/2021
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 636/QĐ-SYT ngày 22/04/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2021 - CV 425/QĐ-SYT ngày 18/03/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 02/2021 - CV 382/QĐ-SYT ngày 08/02/2021
QĐ V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 347/QĐ-SYT ngày 25/01/2021

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập