Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
QĐ v/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2021 - CV 678/QĐ-SYT ngày 21/05/2021
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2021 - CV 636/QĐ-SYT ngày 22/04/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2021 - CV 425/QĐ-SYT ngày 18/03/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 02/2021 - CV 382/QĐ-SYT ngày 08/02/2021
QĐ V/v thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 347/QĐ-SYT ngày 25/01/2021
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 01/2021 - CV 334/QĐ-SYT ngày 13/01/2021
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 12 - 2020 - CV 1063/QĐ-SYT ngày 23/12/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 11 - 2020 - CV 998/QĐ-SYT ngày 25/11/2020
QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 976/QĐ-SYT ngày 16/11/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10/2020 - CV 947/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 09/2020 CV 860/QĐ-SYT ngày 28/09/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2020 - CV 690/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 08/2020 - CV 634/QĐ-SYT ngày 04/08/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07/2020 - CV 556a/QĐ-SYT ngày 09/7/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2020 CV 410/QĐ-SYT ngày 15/6/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 05/2020 - CV 381/QĐ-SYT ngày 18/5/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 04/2020 - CV 261/QĐ-SYT ngày 16/4/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 13/2019 - CV 1245 ngày 31/12/2019
Quyết đinh V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 10/2019 - CV 983/QĐ-SYT ngày 07/10/2019
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12/2019 - CV 1136/QĐ-SYT ngày 02/12/2019
Quyết định V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2019 - CV 916/QĐ-SYT ngày 09/09/2019
Quyết định V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 07/2019 - CV 764/QĐ-SYT ngày 15/07/2019
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 06/2019- CV 308/QĐ-SYT ngày 19/6/2019
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 106/QĐ-SYT ngày 14/03/2019
Quyết định V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 02/2019 - CV 83/QĐ-SYT ngày 26/02/2019

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập