Lĩnh vực Y
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 05/QĐ-SYT ngày 24/3/2020
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm y tế Tp.Tuy Hòa
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Da liễu tỉnh Phú Yên
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2020 - CV 209/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2020 - CV 206/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
Dang sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bênh, chữa bênh - Trung tâm y tế huyện Sơn Hòa
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Y tế huyện Tuy An
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm y tế huyện Đông Hòa