Hành nghề Dược
QĐ thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm - QĐ 182/QĐ-SYT ngày 12/04/2022
QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt " thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) - CV 97/QĐ-SYT ngày 21022022
QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV 1115/QĐ-SYT ngày 19/11/2021
QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV 1114/QĐ-SYT ngày 19/11/2021
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) - CV 1410/QĐ-SYT ngày 21122021
V/v thực hiện thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 09/08/2021
QĐ V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV 953/QĐ-SYT ngày 14/09/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 11/2021 - CV 758/QĐ-SYT ngày 02/7/2021
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" cho Trung tâm bán buôn Dược và Vật tư y tế
Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 8 năm 2021 CV705/QĐ-SYT ngày 15/6/2021
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 08/2021 - CV 706/QĐ-SYT ngày 15/6/2021
QĐ thu hoi giay chung nhan kinh doanh duoc- Quay thuoc Toàn Dung
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV 699/QĐ-SYT ngày 04/6/2021
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) - CV 700/QĐ-SYT ngày 04/6/2021
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV: 698/QĐ-SYT ngày 04/06/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 10/2021 - CV 693/QĐ-SYT ngày 01/06/2021
QĐ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 6
QĐ cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng GDP cho cty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 5/2021 - CV 632/QĐ-SYT ngày 20/4/2021
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 07/2021 - CV 635/QĐ-SYT ngày 20/4/2021
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 05/2021 - CV 633/QĐ-SYT ngày 20/4/2021
QĐ Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) - CV 634/QĐ-SYT ngày 20/04/2021
QĐ Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) - CV 641/QĐ-SYT ngày 22/04/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 06/2021 - CV 607/QĐ-SYT ngày 05/04/2021
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 05/2021 - CV 426/QĐ-SYT ngày 19/03/2021

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập