Hành nghề Dược
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 04/2023
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 03/2023
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 05/2023
Đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 01/2023
QĐ V/v cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 02/2023
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 02/2023
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" - CV 03/QĐ-SYT ngày 04/01/2023
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" - CV 43/QĐ-SYT ngày 12/01/2023
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 11/2022
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 11/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 28/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 29/2022
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đượt 12/2022
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 12/2022
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 02/2023
Cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm
Danh sách các cơ sở sản xuất ở nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 38
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 02/2023
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 01/2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 25/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 26/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 23/2022
Quyết định về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập