Hành nghề Dược
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 02/2023
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 01/2023
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 25/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 26/2022
QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 23/2022
Quyết định về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ
QĐ cấp Giấy Chứng nhận đạt GPP đợt 10-2022
QĐ cấp điều chỉnh Giấy Chứng nhận đạt GDP (Trung tâm bán buôn dược phẩm và VTYT)
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 24/2022
QĐ cấp giấy chứng nhận ĐKKD dược đợt 10-2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 22/2022
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 09/2022
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 09/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 21/2022
QĐ thu hồi Giấy CNĐKKĐ và GPP Quầy thuốc Nhân Duyên
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 20/2022
QĐ Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19/2022
Thu hồi Giấy CNĐKKD dược và Giấy Chứng nhận GPP - CV 530/QĐ-SYT ngaøy 06/10/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 18/2022 - CV 474/QĐ-SYT ngày 19/9/2022
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" - CV 468/QĐ-SYT ngày 15/09/2022
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đoạt 08/2022 - CV 467/QĐ-SYT ngày 15/9/2022
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 08/2022
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17/2022
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 16/2022 - CV 421/QĐ-SYT ngày 25/8/2022
QĐ V/v cắp chứng chỉ hành nghề dược đợt 13/2022 - CV 342/QĐ-SYT ngày 25/7/2022

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định

Thống kê truy cập