Hành nghề Dược
V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 25/2023
v/v cập nhập Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền
Quyết định cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 24/2023
Quyết định cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 18/2023 và Giấy chứng nhận đạt thực hành t
QĐ cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 23/2023
QĐ cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 17/2023
Quyết định cấp CCHND Đợt 22/2023
QĐ thu hồi CCHN Dược ( Huỳnh Thị Thanh Tâm)
QĐ cấp CCHN Dược đợt 21 năm 2023
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Quầy thuốc Mỹ Phương
Quyết định về việc cấp CCHN Đợt 20 năm 2023
Quyết định về việc Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 16/2023
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) Quầy thuốc Thanh Phượng
V/v công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 30)
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC Ý CHÂU
QĐ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận GPP (NT Minh Nhân)
QĐ Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 15/2023
QĐ cấp CCHND đợt 18 năm 2023
QĐ cấp CNĐKKD Dược và GPP đợt 14 năm 2023
QĐ thu hồi CNĐKKDD và GPP cho 04 cơ sở
QĐ Thu hồi Giấy CNĐKKD dược (QT Khánh An)
Cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở GPP đợt 13

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Thống kê truy cập