Hành nghề Dược
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 10-2024
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 9/2024
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (QT THANH THÚY, QT NHẬT TÂN AN)
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (QT AN PHÚ)
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 8/2024
QĐ cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 04/2024 và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 7/2024
QĐ về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 6/2024
Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 02/2024
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 04/2024
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 03/2024
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKDD (Quầy thuốc Ái Linh)
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 01/2024
trả lời hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì GPP Nhà thuốc Trường Phúc
trả hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì GPP
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 02/2024
QĐ về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) (NT Thành Tâm)
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 01/2024
Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ( CTY CP QUỐC TẾ XNK NANO GREEN)
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận ĐKKDD, Giấy chứng nhận thực hành tốt ( GPP và GDP )
Quyết định cấp, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược đợt 27/2023
Quyết định về việc cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 20/2023

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập