Lĩnh vực Dược
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 10/2020 - CV 694/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 16/2020 - CV 696/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 10/2020 - Cv 693/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp chứng nhận cơ sở đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc " cho công ty Cổ phần XNK Dược Phú Yên - CV 695/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho công ty TNHH SXTM va DV Punar
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 15/2020 - CV 656/QĐ-SYT ngày 18/08/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 14/2020 - CV 619/QĐ-SYT ngày 03/08/2020
QĐ Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty TNHH Lingroup Global
V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt chất lượng
V/v Đình chỉ lưu hành viên nén Teracyclin TW3