Lĩnh vực Dược
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 11/2021 - CV 758/QĐ-SYT ngày 02/7/2021
V/v thuốc Cortibion không rõ xuất xứ - CV 6011/QLD-CL ngày 15/05/2021
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng" thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc" cho Trung tâm bán buôn Dược và Vật tư y tế
Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 8 năm 2021 CV705/QĐ-SYT ngày 15/6/2021
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 08/2021 - CV 706/QĐ-SYT ngày 15/6/2021
QĐ thu hoi giay chung nhan kinh doanh duoc- Quay thuoc Toàn Dung
V/v phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ - CV 7096/QLD-ĐK ngày 17/06/2021
V/v mẫu Aquadetrim vitamin D3 nghi ngờ là giả - CV 6427/QLD-CL ngày 3/6/2021
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - CV 699/QĐ-SYT ngày 04/6/2021
QĐ V/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) - CV 700/QĐ-SYT ngày 04/6/2021