Lĩnh vực Dược
V/v Xử lý thuốc viên nén Tetracylin TW3 giả
Danh sách Cơ sở tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn, bằng chế phẩm
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 05/2020 - CV 261/QĐ-SYT ngày 23/3/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 03/2020 - CV 208/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ v/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP_ - CV 207/QĐ-SYT ngày 20/03/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 04/2020 - CV 186/QĐ-SYT ngày 09/3/2020
Danh sách cơ sở thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc – GSP trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Tính đến ngày 02/3/2020
DANH SÁCH CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC – GSP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN Tính đến ngày 26/2/2020
Thủ tục kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn