An toàn thực phẩm
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 26/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 15/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 5/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến 31/3/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến 9/3/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến ngày 08/01/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 29/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 27/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 19/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 28/11/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 3/10/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 24/8/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (đến ngày 18/8/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 15/7/2022
"DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 09/6/2022)"
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ ( đến ngày 26/4/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (đến ngày 25/01/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (đến ngày 16/12/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 08/12/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 26/10/2021 đến 28/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 20/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Ngày 11/10/2021 đến 12/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 01/8/2021 đến 20/8/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 3/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập