An toàn thực phẩm
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ ( đến ngày 26/4/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (đến ngày 25/01/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (đến ngày 16/12/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 08/12/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 26/10/2021 đến 28/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 20/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Ngày 11/10/2021 đến 12/10/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 01/8/2021 đến 20/8/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 3/6/2021 đến ngày 11/6/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 1/6/2021 đến 4/6/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 25/5/2021 đến 01/6/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 26/4/2021 đến 13/5/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 12/4/2021 đến 20/4/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 15/3/2021 đến 31/3/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 5/2/2021 đến 1/3/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 22/01/2021 đến 04/02/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 01/01/2021 đến 08/01/2021)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 10/12/2020 đến 16/12/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 2/12/2020 đến 7/12/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 26/11/2020 đến 30/11/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 6/11/2020 đến 13/11/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 26/10/2020 đến 05/11/2020)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (từ ngày 14/10/2020 đến 16/10/2020)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập