An toàn thực phẩm
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 06/10/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 02/10/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ ( Tính đến ngày 11/9/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 17/8/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến ngày 04/8/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 28/7/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 29/6/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 22/6/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến ngày 13/6/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 26/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 15/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 5/5/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến 31/3/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến 9/3/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Tính đến ngày 08/01/2023)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 29/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (tính đến ngày 27/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 19/12/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 28/11/2022)
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ (Đến ngày 3/10/2022)

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Thống kê truy cập