Thông tin quản lý hành nghề
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên
V/v Xử lý thuốc viên nén Tetracylin TW3 giả
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 05/QĐ-SYT ngày 24/3/2020
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm y tế Tp.Tuy Hòa
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trung tâm Da liễu tỉnh Phú Yên
Danh sách Cơ sở tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn, bằng chế phẩm
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 05/2020 - CV 261/QĐ-SYT ngày 23/3/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đợt 03/2020 - CV 209/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 03/2020 - CV 208/QĐ-SYT ngày 20/3/2020
QĐ v/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn" Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP_ - CV 207/QĐ-SYT ngày 20/03/2020