Thông tin quản lý hành nghề
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 6/11/2020 đến 13/11/2020)
QĐ Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 976/QĐ-SYT ngày 16/11/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 20/2020 - CV 965/QĐ-SYT ngày 05/11/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19/2020 - CV 937/QĐ-SYT ngày 21/10/2020
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"(GPP) đợt 12/2020 - CV 941/QĐ-SYT ngày 26/10/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 12/2020 - CV 942/QĐ-SYT ngày 26/10/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 10/2020 - CV 947/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 948/QĐ-SYT ngày 28/10/2020
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 26/10/2020 đến 05/11/2020)
V/v công bố danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng - CV 2815/SYT-NVY ngày 26/10/2020

Thống kê truy cập