Thông tin quản lý hành nghề
QĐ V/v chứng nhận đạt tiêu chuẩn " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) đợt 10/2020 - CV 694/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 16/2020 - CV 696/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đợt 10/2020 - Cv 693/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp chứng nhận cơ sở đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc " cho công ty Cổ phần XNK Dược Phú Yên - CV 695/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09/2020 - CV 690/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - CV 691/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
QĐ V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - CV 692/QĐ-SYT ngày 31/8/2020
V/v thông tin danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
QĐ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho công ty TNHH SXTM va DV Punar
QĐ V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 15/2020 - CV 656/QĐ-SYT ngày 18/08/2020