Văn bản của Sở Y tế
119/QĐ-SYT 07/02/2024 QĐ công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (QĐ 109 SYT 6/2/2024)
333/SYT-NVY 16/02/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
21/KH-SYT 01/02/2024 Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" trong ngành Y tế
22/KH-SYT 01/02/2024 Kế hoạch triển khai công tác thông tin, truyền thông y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
257/SYT-NVY 31/12/2023 Triển khai Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ của BCĐ tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương và Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Phú Yên năm 2024.
10/SY-SYT 31/12/2023 QĐ ban hành danh mục mã hàng sản xuất VTYT phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ( Đợt 10)
61/QĐ-SYT 29/01/2024 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An
216/SYT-NVY 26/01/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 494/UBND-KGVX ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh
215/SYT-NVY 26/01/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 530/UBND-KGVX ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
204/SYT-NVY 25/01/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng

Thống kê truy cập