Văn bản của Sở Y tế
1280/SYT-VP 24/05/2023 Về việc triển khai Công văn số 1744/UBND-NC ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Thông báo số 55/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023
1305/SYT-NVY 26/05/2023 Triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế thực hiện tiêu chí 14.2; 14.3; 14.4 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
1307/SYT-TCCB 26/05/2023 Triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chỉnh Phủ
40/KH-SYT 26/05/2023 Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Y tế năm 2023
1220/SYT-NVY 23/05/2023 Tăng cường an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
1211/SYT-NVY 22/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn".
1078/SYT-NVY 19/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2201/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết Marburg.
1084/SYT-NVY 19/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục mã hàng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (đợt 6).
1072/SYT-KHTC 18/05/2023 V/v triển khai Quyết định Số 2213/QĐ-BYT ngày 17/5/2023 của Bộ Y tế
1004/SYT-KHTC 12/05/2023 V/v triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập