Văn bản của Sở Y tế
2092/SYT-NVY 23/07/2021 V/v Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, …tại các cơ sở y tế tư nhân để phòng, chống dịch COVID-19
2085/SYT-NVD 23/07/2021 Triển khai Quyết định số 3547/QĐ-BYT ban hành mẫu Phiếu phân tích thuốc
820/QĐ-SYT 23/07/2021 QĐ thành lập Tổ hỗ trợ công tác PCD COVID-19 của Sở Y tế tại TTYT huyện Phú Hòa
813/QĐ-SYT 20/07/2021 Về việc điều chỉnh tạm thời hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền từ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền sang khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay
2025/SYT-NVY 19/07/2021 V/v chuẩn bị thành lập BVDC tại BV YHCT
296/CV-BCĐ 18/07/2021 Áp dung các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19
810/QĐ-SYT 18/07/2021 Về việc điều chỉnh tạm thời hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa từ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa sang khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 tại đơn vị phù hợp với tình hình hiện nay
2011/SYT-NVY 18/07/2021 V/v tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp sốt, ho, khó thở,…
2021/KH-SYT 18/07/2021 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đợt 4/2021
1957/SYT-NVY 16/07/2021 V/v hướng dẫn thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19