Văn bản của Sở Y tế
3013/SYT-NVY 19/11/2020 V/v triển khai Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020
2934/SYT-VP 09/11/2020 V/v chủ động phối hợp triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 12
2916/SYT-NVY 06/11/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2859/SYT-NVY 31/10/2020 V/v Triển khai Quyết định 4501/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về Sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật KBCB chuyên ngành Bỏng
2840/SYT-NVY 29/10/2020 V/v Triển khai Quyết định 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về ban hành Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9CM
2826/SYT-NVY 27/10/2020 V/v Triển khai Quyết định 4400/QĐ-BYT ngày 23/10/2020 của Bộ Y tế về ban hành Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10
2816/SYT-NVY 26/10/2020 V/v thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác PC dịch bệnh mùa đông xuân
2641/SYT-NVY 19/10/2020 V/v tiếp tục PCD COVID-19 theo CV số 5409/UBND-KGVX ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh
2481/SYT-NVY 06/10/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung Chỉ thị số 21/CT-BYT và Công điện số 1300/CĐ-TTg
2437/SYT-NVY 01/10/2020 Chấn chỉnh công tác khám sức khỏe của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thống kê truy cập