Văn bản của Sở Y tế
1509/SYT-NVY 10/06/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 20-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ
1502/SYT-NVY 07/06/2024 Vv kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác mã hóa bệnh tật trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT
1428/SYT-NVY 31/05/2024 Tăng cường thực hiện các quy định về quản lý chất lượng xét nghiệm
1433/SYT-NVY 03/05/2024 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024, Ngày Môi trường thế giới 05-6, Tháng hành động vì môi trường năm 2024
1409/SYT-NVY 30/05/2024 1409/SYT-NVY
465/QĐ-SYT 24/05/2024 QĐ công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (QĐ 447/QĐ-SYT ngày 21/5/2024)
1363/SYT-NVY 24/05/2024 Thực hiện quy định về đăng ký danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1352/SYT-NVY 24/05/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BYT ngày 21/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
1329/SYT-KHTC 22/05/2024 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
1314/SYT-KHTC 21/05/2024 Triển khai Nghị quyết số 175/NQ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập