Văn bản của Sở Y tế
1309/SYT-NVY 23/07/2019 V/v triển khai thực hiện thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế
1308/SYT-NVY 23/07/2019 V/v triển khai thực hiện thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế
744/SYT-NVD 04/05/2019 V/v nghiêm túc thực hiện công tác thu hồi mỹ phẩm - CV 744/SYT-NVD ngày 04/05/2019
51/SY-SYT 03/05/2019 V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 51/SY-SYT ngày 03/05/2019
675/SYT-QLHN 19/04/2019 V/v thực hiện thông tư 04/2019/TT-BYT của BYT qui định phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy CN đủ ĐK xét nghiệm các trường hợp HIV dương tính - CV 675/SYT-QLHN ngày 19/04/2019
39/SY-SYT 29/03/2019 Công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ
210/SYT-NYV 30/01/2019 V/v Triển khai Thông tư số 46/2018/TT-BYT
212/KH-SYT 30/01/2019 Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp", chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh người dân năm 2019
3062/SYT-NVD 16/01/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
1894/SYT-VP 17/08/2018 v-v-tuyen-truyen-pho-bien-luat-an-ninh-mang