Văn bản của Sở Y tế
2318/SYT-NVY 18/09/2020 V/v thực hiện các biện pháp PCD COVID-19 theo Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020
2317/SYT-NVY 18/09/2020 V/v thay đổi việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế
2329/SYT-NVY 18/09/2020 V/v Triển khai Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về ban hành Sổ tay HD PCD COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
2268/SYT-VP 15/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2241/SYT-NVY 11/09/2020 V/v Triển khai hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)
2202/SYT-NVY 08/09/2020 V/v Triển khai thực hiện Quyết định 3875/QĐ-BYT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc Botulinum
2194/SYT-NVY 07/09/2020 V/v thực hiện áp dụng các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp đối với người về từ vùng dịch- ngày 08-9
2142/SYT-NVY 03/09/2020 V/v phát hiện sớm ca bệnh ngộ độc Botulinum theo công văn số 1175/KCB-NV ngày 01/9/2020
2063/SYT-NVY 27/08/2020 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 3724/QĐ-BYT ngày 15/8/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo Cô đỡ thôn bản
1994/SYT-NVY 20/08/2020 V/v thực hiện áp dụng các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp đối với người về từ vùng dịch