Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
220/KH-UBND 23/12/2021 Kế hoạch Tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021-2022
5776/UBND-KGVX 27/12/2021 v/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19
282/TB-SYT 26/11/2021 Thông báo thay đổi đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 26/11/2021
5811/UBND-KGVX 29/11/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
4159/KH-SYT 29/11/2021 KH Cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) lĩnh vực y tế năm 2021
206/KH-UBND 29/11/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
5705/UBND-KGVX 24/11/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
5342/UBND-KGVX 08/11/2021 V/v thực hiện Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021 của Văn phòng Chính phủ
16/CT-UBND 09/10/2021 CHỈ THỊ Về nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên
178/KH-UBND 04/10/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)
  • Hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe tiêm chủng

Thống kê truy cập