Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
151/KH-UBND 04/07/2023 Kế hoạch Triển khai Mô hình "khám, chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID" trên địa bàn tỉnh
1224/SYT-NVY 22/05/2023 V/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT năm 2023
1717/UBND-KGVX 17/04/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
131/UBND-KGVX 09/01/2023 V/v khẩn trương tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19
6832/UBND-NC 30/12/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.
240/KH-UBND 30/12/2022 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023
4981/UBND-KGVX 26/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ
3732/UBND-KGVX 25/07/2022 V/v triển khai văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3913/UBND-KGVX 03/08/2022 V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
220/KH-UBND 23/12/2021 Kế hoạch Tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021-2022

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập