Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
5075/UBND-KGVX 30/09/2020 V/v thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4781/UBND-TH 14/09/2020 V/v Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
1513/QĐ-UBND 31/08/2020 Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung - cơ sở 2 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4505/UBND-KGVX 31/08/2020 V/v thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
317/TB-UBND 28/08/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng, tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức đưa công dân Phú Yên có nguyện vọng về tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch COVID-19
157/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch Phối hợp hỗ trợ công dân Phú Yên đang tạm trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch có nguyện vọng trở về tỉnh Phú Yên phòng, chống đại dịch COVID-19
158/KH-UBND 28/08/2020 Kế hoạch Tổ chức đón công dân đang tạm trú thành phố Đà Nẵng trở về Phú Yên thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (Đợt 1)
4250/UBND-KGVX 15/08/2020 V/v thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
4146/UBND-KGVX 10/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
4140/UBND-KGVX 08/08/2020 V/v thực hiện Công điện số: 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế.

Thống kê truy cập