Văn bản của HĐND, UBND tỉnh
1224/SYT-NVY 22/05/2023 V/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT năm 2023
1717/UBND-KGVX 17/04/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
131/UBND-KGVX 09/01/2023 V/v khẩn trương tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19
6832/UBND-NC 30/12/2022 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.
240/KH-UBND 30/12/2022 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023
4981/UBND-KGVX 26/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ
3732/UBND-KGVX 25/07/2022 V/v triển khai văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3913/UBND-KGVX 03/08/2022 V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
220/KH-UBND 23/12/2021 Kế hoạch Tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021-2022
5776/UBND-KGVX 27/12/2021 v/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng

Thống kê truy cập