Văn bản của Bộ Y tế
1063/KH-BYT 16/07/2021 Kế hoạch Truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022
5599/BYT-MT 14/07/2021 V/v giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân covid-19
4500/QĐ-BYT 29/10/2020 QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
1714/CĐ-BYT 29/10/2020 Công điện về việc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của cơ bão số 9
4070/QĐ-BYT 23/09/2020 QĐ V/v ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
4042/QĐ-BYT 21/09/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19
4055/QĐ-BYT 23/09/2020 Hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-COV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR
4054/QĐ-BYT 22/09/2020 Quyết định về việc hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
4974/CV-BCĐ 17/09/2020 Xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh
3888/QĐ-BYT 08/09/2020 Quyết định về ban hành Sổ tay HD PCD COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới