Văn bản của Bộ Y tế
40/2018/TT-BYT 07/12/2018 Thông tư Quy định về quản lý mẫu bênh phẩm bệnh truyền nhiễm
15356/QLD-CL 03/08/2018 v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV: 15356/QLD-CL
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Thông tư Qui định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp