Y tế dự phòng và Môi trường
Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt
Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
Tên thủ tục hành chính: Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ