GĐYK, Pháp y, Pháp y tâm thần
Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất
Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện
kham-giam-dinh-doi-voi-truong-hop-da-duoc-xac-dinh-ty-le-tam-thoi-do-trung-tam-giam-dinh-y-khoa-tinh-thanh-pho-thuc-hien
Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật
Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng
Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện
Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện