Dược - Mỹ phẩm
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung Quảng cáo mỹ Phẩm.
. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Thủ tục: Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
Thủ tục: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm