Cải cách hành chính
TB - Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
TB công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
TB công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
TB công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
TB- Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
TB- công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
THÔNG BÁO V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Thông báo Thực hiện thủ tục hành chính về quy định ATTP
Thông báo danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực giám định y khoa
Thông báo kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế năm 2020
Thông báo Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) của Sở Y tế Phú Yên trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính năm 2018

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập