Lịch công tác
Sở Y tế phân công trực Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2024)
Lịch công tác tuần 1 tháng 06 năm 2023
Lịch công tác tuần 4 tháng 05 năm 2023
Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2023
Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2023
Lịch công tác tuần 1 tháng 05 năm 2023
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2023
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2023
Lịch công tác tuần 2 tháng 04 năm 2023
Lịch công tác tuần 1 tháng 04 năm 2023

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023