Lịch công tác
Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2020
Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2020
Lịch công tác tuần 4 tháng 2 năm 2020
Lịch công tác tuần 3 tháng 2 năm 2020
Lịch công tác tuần 2 tháng 2 năm 2020
Lịch công tác tuần 1 tháng 2 năm 2020
Lịch trực tết nguyên đán Canh Tý - năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra