Thông báo Thực hiện thủ tục hành chính về quy định ATTP

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN

 

THÔNG BÁO

Thực hiện thủ tục hành chính về quy định ATTP

 

Thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND Phú Yên về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Sở Y tế xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Từ ngày 15/6/2020 liên hệ Trung tâm Hành chính công tỉnh Phú Yên, địa chỉ số 206 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp. Tuy Hòa để được hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều An toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý; đối với cơ sở thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Đối với sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân nộp bản tự công bố tại Chi cục ATVSTP, địa chỉ: 93 Trần Hưng Đạo, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong giờ hành chính. Thông tin bản tự công bố của tổ chức, cá nhân được đăng tải trên Website của Sở Y tế.

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập