DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ (Từ ngày 6/11/2020 đến 13/11/2020)

DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ
(Từ ngày 6/11/2020 đến 13/11/2020)                               

TT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

TÊN SẢN PHẨM

Số công bố

NGÀY NỘP

119

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ GNH Việt Nam

Phước Lộc 1, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

EO SLIM NIGHT

04/GNH VIỆT NAM/2020

6/11/2020

120

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ GNH Việt Nam

Phước Lộc 1, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

EO SLIM DAY

03/GNH VIỆT NAM/2020

6/11/2020

121

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Xuân Trang

215 Trường Chinh, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước uống đóng chai WHITE

01/2020/WHITE

13/11/2020

122

Hộ kinh doanh Châu Dương Nuôi

Tân Phước, Xuân Sơn Bắc, Đồng Xuân, Phú Yên

Nước uống đóng chai AQUALAHA

01/2020/AQUALAHA

13/11/2020

123

Hộ kinh doanh Nguyễn Khoa Nghiêm

Thôn Mỹ Hòa, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

Đá thực phẩm BẢO HÒA 1

01/2020/BẢO HÒA 1

13/11/2020

124

Hộ kinh doanh Lưu Văn Thái

KP Nam Bình 1, Phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa, Phú Yên

Nước uống đóng chai DARLING

01/2020/DARLING

13/11/2020

125

Chi nhánh Công ty TNHH REVEI Việt Nam tại Phú Yên

Lô B15, KCN An Phú, Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước ngọt có gaz ZET TĂNG LỰC

50/ZET/2020

13/11/2020

126

Chi nhánh Công ty TNHH REVEI Việt Nam tại Phú Yên

Lô B15, KCN An Phú, Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước ngọt có gaz ZET CAM

51/ZET/2020

13/11/2020

127

Chi nhánh Công ty TNHH REVEI Việt Nam tại Phú Yên

Lô B15, KCN An Phú, Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước ngọt có gaz ZET COLA

53/ZET/2020

13/11/2020

128

Chi nhánh Công ty TNHH REVEI Việt Nam tại Phú Yên

Lô B15, KCN An Phú, Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước ngọt có gaz ZET CHANH

54/ZET/2020

13/11/2020

129

Chi nhánh Công ty TNHH REVEI Việt Nam tại Phú Yên

Lô B15, KCN An Phú, Bình Kiến, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Nước ngọt có gaz ZET SODA KEM

55/ZET/2020

13/11/2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thảo - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0986.049.050 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp PC sốt xuất huyết 2022
  • Y tế Phú Yên năm 2021 - Vượt khó vì sức khỏe cộng đồng
  • Video PHCN theo thể nhẹ và không triệu chứng NNKH
  • Người được cách ly chủ động, tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo qui định
  • Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà (nguồn HCDC MOH)

Thống kê truy cập