Số/Ký hiệu: 877/SYT-QLHN
Ngày ban hành: 07/04/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 của Bộ Y tế và công văn số 450/KCB-QLHN của Cục quản lý khám. chữa bệnh
Tải về: Tại đây