Số/Ký hiệu: 888/SYT-NVY
Ngày ban hành: 07/04/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế
Tải về: Tại đây