Số/Ký hiệu: 1823/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 09/04/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v thực hiện Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020
Tải về: Tại đây