Lãnh đạo

Lãnh đạo Sở Y tế

 

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu,Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257.3811167   Fax: 0257.3823667

Số điện thoại đường dây nóng: 1900 - 9095

- Website: www.soyte.phuyen.gov.vn

- Email: syt@phuyen.gov.vn

 * Ban lãnh đạo

 

Giám đốc : TTƯT.BSCK2. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0988373677

 

 

Phó Giám đốc: BSCK2. Phạm Minh Hữu

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0913491346

Phó Giám đốc: BSCK1.Trần Ngọc Dưng

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0983826428

 

 

 

Phó Giám đốc: ThS.BSCK2. Huỳnh Lê Xuân Bích

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0913420769