Thông báo V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona trên địa bàn tỉnh Phú Yên - CV 01/TB-BCĐ ngày 01/02/2020

Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh corona | Đăng ngày: 03/02/2020

Tải về: Tại đây