QĐ V/v ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khánh sạn trong phòng, chống dịch covid-19 do người cách ly tự nguyện chi trả - CV 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

Chuyên mục: Phòng chống dịch bệnh corona | Đăng ngày: 24/03/2020

Tải về: Tại đây