Trung tâm Y tế Tx.Sông Cầu

Chuyên mục: Trung tâm y tế cấp Huyện | Đăng ngày: 10/04/2017

TRUNG TÂM Y TẾ Tx. SÔNG CẦU

        Địa chỉ:  

        Điện thoại: 

        Email: 

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế Tx. Sông Cầu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Y tế Tx. Sông Cầu có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động nâng cao sức khỏe theo quy định của pháp luật.

          2. Cơ cấu tổ chức 

a. Lãnh đạo Trung tâm: 

 

  

     Phó Giám đốc phụ trách: Bs CK1 Nguyễn Chí Cường

     Điện thoại cơ quan:

     Di động: 0935294648

 

 

Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Tường Lịnh

Điện thoại cơ quan:

      Di động: 0941606160

 

 

Phó Giám đốc: ThsBs. Nguyễn Quốc Đạt

Điện thoại cơ quan:

      Di động: 0986054540

b. Các Phòng chức năng

-  Phòng Tổ chức - Hành chính.

-  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

-  Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội – Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Phòng Dân số &Y tế cơ sở.

c. Các Khoa chuyên môn

- Khoa Khám bệnh

- Khoa Nội – Nhi – Nhiễm – Cấp cứu

- Khoa Ngoại tổng hợp – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

- Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh

- Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

- Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm

 

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập