Trung tâm Y tế Huyện Sông Hinh

Chuyên mục: Trung tâm y tế cấp Huyện | Đăng ngày: 10/04/2017

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÔNG HINH

        Địa chỉ:  15 Nguyễn Trãi, Hai Riêng, Sông Hinh, Phú Yên

        Điện thoại: 02573.858.885

        Email: hanhchinhtonghopsh@gmail.com

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động nâng cao sức khỏe theo quy định của pháp luật.

          2. Cơ cấu tổ chức 

a. Lãnh đạo Trung tâm: 

 

 

 

Giám đốc: BsCK1.Nguyễn Thị Phương Lan

Điện thoại cơ quan: 02573.858.287

Di động: 0911.363.545

 

 

Phó Giám đốc: BsCK1. Nay Y Liêu

Điện thoại cơ quan:0573.858.882

Di động: 0983.782.851

 

 

Phó Giám đốc: BsCK1. Ksor Sư

Điện thoại cơ quan:

Di động:0364.792.337

 

 

 

b. Các Phòng chức năng

           -  Phòng Tổ chức - Hành chính.

-  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính

-  Phòng Điều dưỡng – CTXH – KSNK

c. Các Khoa chuyên môn

-  Khoa Ngoại CSSSSS

-  Khoa Nội-Nhi-Nhiễm-YHCT

-  Khoa xét nghiệm - Chuẩn đoán hình ảnh

-  Khoa Dược –TTB – VTYT

-  Khoa Khám bệnh

-  Khoa Kiểm Soát bênh, tật và HIV/AIDS

-  Khoa Y tế công cộng – DD – ATTP

-  Phòng Dân số và YTCS

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập