Trung tâm Y tế Huyện Đồng Xuân

Chuyên mục: Trung tâm y tế cấp Huyện | Đăng ngày: 10/04/2017

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG XUÂN

        Địa chỉ:  109A Trần Phú, KP Long Thăng, thị trấn La Hai,  huyện Đồng Xuân

        Điện thoại: 0257. 3872135

        Email: benhviendongxuanpy@gmail.com

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động nâng cao sức khỏe theo quy định của pháp luật.

          2. Cơ cấu tổ chức 

a. Lãnh đạo Trung tâm: 

 

 

 

Giám đốc:  BsCKII.Phan Nguyễn Thùy Giang

Điện thoại cơ quan:  0257.3872135

Di động: 0977.894.975

 

 

Phó Giám đốc: BsCKI Đỗ Quang Trung

Điện thoại cơ quan:  0257.3872135

Di động: 0983.425.968

 

 

Phó Giám đốc:  BsCKI Dương Thạch Kỳ

Điện thoại cơ quan: 0257.3872135

Di động: 0972.630.163

 

b. Các Phòng chức năng

 

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Điều dưỡng-CTXH-KSNK.

- Phòng Dân số & YTCS.

 

c. Các Khoa chuyên môn

 

- Khoa Khám bệnh

- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm-CC

- Khoa Ngoại TH-CSSKSS

- Khoa YHCT-PHCN

- Khoa Xét nghiệm-CĐHA

- Khoa Dược-TTB-VTYT

- Khoa YTCC-ATTP-DD

- Khoa KSBT-HIV/AIDS

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập