Văn Phòng

Chuyên mục: Các phòng thuộc Sở | Đăng ngày: 07/04/2017

ĐT: 02573 811167

Email: soytepy@gmail.com

a) Văn phòng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác văn thư, lưu trữ, thống kê, tin học y tế đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính quản trị của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

Phó Chánh phụ trách VP Sở: Phan Nguyễn Quốc Thiêng

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0914554499

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập