Phòng tổ chức cán bộ

Chuyên mục: Các phòng thuộc Sở | Đăng ngày: 07/04/2017

ĐT: 02573 827449

Email: tccbsytpy@yahoo.com

a) Phòng tổ chức cán bộ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Y tế .

b) Cơ cấu tổ chức:

 

Trưởng phòng: CN. Đặng Xuân Vinh

Điện thoại cơ quan: 0257.3827449

Di động: 0905221479

 

 

 

Phó phòng : CN. Nguyễn Thị Minh Hiếu

Điện thoại cơ quan: 02573 843092

Di động: 0984909212

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập