Phòng Nghiệp vụ Dược

Chuyên mục: Các phòng thuộc Sở | Đăng ngày: 10/04/2017

a) Phòng Nghiệp vụ dược: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và các mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

 

 

 

Trưởng phòng: DSCK1. Phạm Ngọc Chương

Điện thoại cơ quan: 0257.38279557

Di động: 0914154566

 

 

 

 

Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế
  0988 373 677 - 0257. 3824022
Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Thông điệp Chế biến Thực phẩm An toàn
  • Y tế Phú Yên - Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân 2024
  • Phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Phú Yên
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023

Thống kê truy cập