Trung tâm Pháp y

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Trung tâm Pháp y 

a) Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Pháp y cấp tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

- Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Các khoa chuyên môn:

+ Khoa Giám định;

+ Khoa Giải phẫu bệnh;

+ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm một số khoa, phòng khác như Khoa Xét nghiệm ADN, Khoa Hóa pháp hoặc các khoa, phòng cần thiết khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Nguyễn Quốc Thiêng - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế
  0914554499 - 02573 811.645
Trần Quang Hiệu - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế
  0916.567.819 - 02573 825.247
Thanh tra Sở nội vụ
     0257 3842.733
Phòng Cải cách hành chính Sở nội vụ
     0257 3842.954
  • Bữa ăn an toàn trong mùa nắng nóng - Chi cục ATVSTP Phú Yên
  • TRAILER HỘI NGHỊ HUNA 2023
  • Thông điệp PC bệnh Tay chân miệng
  • Nói KHÔNG với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ
  • Những thành tưu Ngành Y tế Phú Yên trong năm 2022

Thống kê truy cập