Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên

Địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ - P6 – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên

Điện thoại: (0257). 3835133 - 6256012

1  Vị trí , chức năng

a. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng , tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 2. Cơ cấu tổ chức 

a. Lãnh đạo Trung tâm: gồm có giám đốc và không quá 03 phó giám đốc.

b. Các Phòng chức năng

-  Phòng Tổ chức - Hành chính.

-  Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

-  Phòng Tài chính - Kế toán.

c. Các Khoa chuyên môn

-  Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. – Kiểm dịch y tế quốc tế

-  Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.

-  Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm.- dinh dưỡng

-  Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp

-  Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.

-  Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng.

-  Khoa Dược - Vật tư y tế.

-  Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

-  Phòng khám chuyên khoa – Tư vấn điều trị dự phòng.