Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm:

Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh – Phường Phú Lâm – Tp.Tuy Hoà – Phú Yên

ĐT: 0257.2240551; Fax: 0257.3558205

a) Vị trí, chức năng:

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại, thực phẩm; thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất, lưu hành tại địa phương.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo: 

  

 

 PGĐ phụ trách : DSCK1.Nguyễn Hữu Khai

 Cơ quan: 0257 6528137

 Di động : 01236009170

 

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán;

+ Phòng Hóa lý:

+ Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu;

+ Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm;

+ Phòng Dược lý - Vi sinh.