Trung tâm Giám định y khoa

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Trung tâm Giám định y khoa

Địa chỉ: 72  Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Email: ttgdykphuyen@gmail.com

Điện thoại: 0257.3824536 – 0257.3896827 - 0257.3896811

Fax: 0257.3896349

1. Vị trí, chức năng

a) Trung tâm Giám định y khoa: Là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động Trung tâm giám định y khoa quản lý con dấu nghiệp vụ của hội đồng giám định tỉnh.

b) Trung tâm Giám định y khoa: Làm nhiệm vụ thường trực của hội đồng giám định y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp giám đốc Sở Y tế và hội đồng giám định y khoa về lĩnh vực giám định y khoa.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo trung tâm :

 

 

 

Giám đốc: Võ Chánh Thi

Điện thoại cơ quan: 0257 3896811

Di động: 0988617262

b) Các phòng chuyên môn

+ Phòng Chuyên môn (khám giám định).

+ Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán