Bệnh viện sản-nhi

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Bệnh viện Sản - Nhi:

a) Vị trí, chức năng:

- Bệnh viện Sản - Nhi là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

- Bệnh viện Sản - Nhi là Bệnh viện chuyên khoa khám và điều trị bệnh về Sản và Nhi.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Bệnh viện: 

 

Giám đốc: BSCK1. Hồ Văn Thanh

Điện thoại cơ quan: 0257.3810588

Di động: 0913451743

 

 

Phó Giám đốc: TTUT.BSCK1. Đỗ Văn Hòa

Điện thoại cơ quan: 

Di động: 0914102961

 

 

Phó Giám đốc: BSCK1. Phạm Văn Minh

Điện thoại cơ quan: 0257.3835116

Di động: 0905131635

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến;

+ Phòng Tổ chức Hành chính -Vật tư trang thiết bị;

+ Phòng Tài chính - kế toán;

+ Phòng Điều dưỡng - Hộ sinh;

+ Phòng Công tác xã hội.

- Các khoa:

+ Khoa khám bệnh;

+ Khoa cấp cứu - hồi sức;

+ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

+ Khoa dinh dưỡng;

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

+ Khoa Xét nghiệm;

+ Khoa Dược;

+ Khoa Chống nhiễm khuẩn;

+ Khoa Hô hấp, tim mạch;

+ Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh (kể cả sàn lọc sơ sinh);

+ Khoa Nội tổng hợp;

+ Khoa Chăm sóc thai phụ và đẻ;

+ Khoa Sản bệnh lý;

+ Khoa Hậu sản thường (kể cả đẻ và mổ đẻ);

+ Khoa Phụ sản;

+ Liên Khoa Tai-Mũi-Họng và Răng-Hàm-Mặt;

+ Khoa Ngoại.