Bệnh viện Phục hồi chức năng

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 10/04/2017

Bệnh viện Phục hồi chức năng

Địa chỉ : Long Thủy – An Phú – Tp.Tuy Hòa – Phú Yên

Số điện thoại: 02573.793.135

Số điện thoại đường dây nóng: 0905158045

Số fax : 02573.793218

Hộp thư điện tử: benhvienphcnpy@yahoo.com.vn    

1. Vị trí, chức năng:

a) Bệnh viện Phục hồi chức năng: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động;

b) Bệnh viện Phục hồi chức năng: Là bệnh viện chuyên khoa về điều dưỡng và phục hồi chức năng.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Bệnh viện:

 

Giám đốc: BSCK1.Trần Như Tiến

Điện thoại cơ quan: 02573.835.016

Di động: 0905246764

 

  

 

P. Giám đốc: ThS. Thái Văn Cường

Điện thoại cơ quan: 02573.835.016

Di động: 0905246764

 

 

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

c ) Các khoa:

- Khoa Khám bệnh-Cấp cứu

- Khoa PHCN - Chỉnh hình - sản xuất dụng cụ trợ giúp

- Khoa Nội - Nhi

- Khoa Y - dược học cổ truyền

- Khoa Dược - CLS - Trang thiết bị Y tế