Bệnh viện mắt

Chuyên mục: Các đơn vị Y tế tuyến Tỉnh | Đăng ngày: 12/04/2017

Bệnh viện Mắt:

Địa chỉ: 124 Nguyễn Thái Học - Phường 5 - Tp.Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 02573 824358

a) Vị trí, chức năng:

- Bệnh viện Mắt là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

- Bệnh viện Mắt là bệnh viện chuyên khoa khám và chữa bệnh về Mắt.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Chỉ đạo tuyến;

+ Phòng Điều dưỡng;

+ Phòng Công tác xã hội.

- Các khoa:

+ Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú;

+ Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức;

+ Khoa Chống nhiễm khuẩn;

+ Khoa Dược - Cận lâm sàng;

+ Khoa Điều trị tổng hợp.