QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2020 Dự án: Cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2020 c

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 16/10/2020

Tải về: Tại đây

 

Thống kê truy cập