Số/Ký hiệu: 1829/SYT-VP
Ngày ban hành: 03/08/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai ứng dụng CNTT để phòng, chống dịch Covid - 19
Tải về: Tại đây