Số/Ký hiệu: 813/QĐ-SYT
Ngày ban hành: 20/07/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc điều chỉnh tạm thời hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền từ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền sang khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay
Tải về: Tại đây