Số/Ký hiệu: 1839/SYT-NVY
Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v hướng dẫn thanh toán BHYT chi phí thực hiện XN COVID-19
Tải về: Tại đây