Số/Ký hiệu: 1308/SYT-NVY
Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế
Tải về: Tại đây